Mi a különbség a római katolikusok és az ortodoxok között, amikor az Eucharisztia szól?


Válasz 1:

A vallási meggyőződés szempontjából mind a római katolikusok, mind a húsvéti ortodox egyházak azt tanítják, hogy felszentelésük után a kenyeret és a borot átvizsgálják (valódi természetükben annak ellenére, hogy továbbra is kenyérként és borként jelennek meg) Krisztus testére és vérére. A különböző ortodox hagyományok némileg különböznek egymástól abban, hogy ezeket hogyan osztják meg az embereknek a liturgiák során, és ezek eltérhetnek a közösség tipikus római katolikus mise eloszlásától, de mindegyik ugyanolyan nagy tiszteletben tartja az Eucharisztiát és alapvetően ugyanazokat a hiedelmeket tartja fenn. erről.


Válasz 2:

Noha mi, ortodox keresztények, hiszünk abban, hogy az Eucharest Krisztus teste és vére, tanunk nem azonos a katolikusokkal vagy az evangélikusokkal. A katolikusok megtartják az átalakulást, amely az áldozatra tanítja, hogy az Eucharest anyag Krisztus testévé és vérévé válik, miközben megőrzi a kenyér és a bor megjelenését. Az evangélikusok konzerválódnak, amely szerint a kenyér és a test a kenyér és a bor mellett léteznek. Mi, ortodoxok, azt mondjuk - rejtély, hogy a kenyér és a test Krisztus vére és teste, és hogyan kapcsolódnak a kenyérhez és a borhoz.